Ackumulatortank

Under 2016 gjordes en större ombyggnad av värmesystemet till växthuset. En ackumulatortank installerades för att uppnå en bättre reglering av växthusets klimat och öka livslängden på den biobränsle-panna som alstrar värmen. 

Med en ackumulatortank monterad skapas en buffert av värme som täcker för stora variationer i energi-uttag och en onödigt stor biobränsle-panna kan därmed undvikas. Pannan får långa gångtider och systemet kan byggas så att pannan aldrig utsätts för kallt returvatten. Detta ger bra förutsättningar för lång livslängd på systemet och miljöriktig förbränning.

En bonus är att klimatet i växthuset kan styras med stor exakthet.