Lantbruk

Jordbruk

På 50 hektar åkermark odlas spannmål i form av vete, havre och korn. I växtföljden finns även raps samt baljväxter i form av matärt och åkerböna. På ungefär en femtedel av åkermarken odlas vallfoder till gårdens dikor. All odling är ekologisk och certifierad enligt KRAV:s regelverk.

1jpg.jpg2jpg.jpg

4jpg.jpgdsc-0109jpg.jpg

Djurhållning

Djurhållningen består av drygt 10 dikor, deras års- och fjolårs kalvar samt en avelstjur vid namn Timo. Djuren är huvudsakligen korsningar av raserna Charolais och Hereford. Nötdjuren betar hagmarkerna runt gården från maj fram till oktober och gör därmed en stor naturvårdande insats genom att hålla naturbetesmarkerna öppna. Sedan 2012 säljer vi köttlådor med naturbeteskött från KRAV-godkända nötdjur uppfödda på gården.

215073-1020097121701-5849080-njpg.jpgkalv.jpg

216217-1020096201678-5274302-njpg.jpg183294-1444835419893-3230366-njpg.jpg

Skogsbruk

På knappt 30 hektar bedrivs traditionellt skogsbruk. För att så långt som möjligt sluta kretsloppet på gården används i första hand träbränsle från den egna skogen för uppvärmning av växthuset. Askan återförs sedan i begränsade mängder till gårdens marker och tillför därmed viktiga näringsämnen.