Investering i kycklingstall

Under hösten 2018 och våren 2019 investerar vi i ett nytt stall för uppfödning av ekologisk KRAV-certifierad kyckling åt Reko Gårdar.

Första kycklingarna kommer till gården under våren 2019.

Reko konceptet

Rekokycklingen föds upp med största respekt för djurens välmående och med ett hållbart, ekologiskt förhållningssätt. 

1. Reko-gårdar

Gårdarna

En Reko-gård är en del av ett nätverk där lantbrukarna och experter arbetar tillsammans för att uppnå en etisk försvarbar produktion med en ekologiskt hållbar vision. I nätverket finns engagerade personer som brinner för sitt arbete och tror på att detta är det rätta sättet att producera livsmedel på.

Stallar

Rekos stallar är moderna och anpassade efter kycklingarnas behov, men de är även designade för att ge lantbrukaren en god arbetsmiljö. Alla ska trivas i ett Reko-stall! Kycklingarna tillbringar sina första 3 levnadsveckor i ett välkomststall som de anländer till samma dag de kläcks ur äggen. Dagsgamla kycklingar trivs bäst när det är riktigt varmt och inget drag. Välkomststallet värms upp till dryga 30 grader och foder och färskt vatten finns lättillgängligt.

När kycklingarna är 3 veckor gamla har de fått en skyddande fjäderdräkt och längtar ut i friska luften. Då flyttas de till ett större stall där de har tillgång till stora rastgårdar. I övergången mellan stall och rastgård finns en veranda. Verandan har ett skyddande tak och vindväv, vilket tillåter kycklingarna att vistas ute i den friska luften även om det regnar och blåser. Självklart kan kycklingarna bestämma själva om de vill vistas på verandan eller vara ute i rastgården. Kycklingarna har även tillgång till sandbad och upphöjda sittplatser.

Rastgårdar

Rastgårdarna är väl tilltagna i storlek och varje Reko-kyckling har 4 m2 att röra sig fritt på. På Reko anser vi att det inte bara är viktigt att kycklingarna erbjuds utevistelse, vi tycker även att det är viktigt att djuren nyttjar hela rastgårdsytan. Kycklingarna är i grunden bytesdjur och behöver känna att de har skydd mot rovdjur. Därför är samtliga rastgårdar specialdesignade med växter och buskage där kycklingarna kan söka skydd och känna sig säkra.

Smittskydd

Reko tar smittskyddet på allra största allvar. Detta för att skydda djuren mot sjukdomar och för att kunna erbjuda konsumenterna säkra livsmedel. I varje stall finns en hygiengräns där ytterkläder och skor tas av. Därefter tvättas händer och ombyte till stallkläder sker. Skobyte skall ske igen vid ingången till de separata stallavdelningarna. Reko tycker att det är viktigt att allmänheten får se hur Reko-kycklingar lever sina liv. På grund av smittskyddet visas djuren främst när de vistas i sina rastgårdar. Vid besök i stallarna ska besökslogg föras och ombyte sker i enlighet med smittskyddsreglerna. Besökare får ej ha varit i kontakt med andra fjäderfän de senaste 24 timmarna.

Djurvälfärd

Reko värderar en god djurvälfärd högt, därför ska alla djur som föds upp i Rekos stallar erbjudas ett gott liv där de skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Gott om utrymme och utevistelse ger djuren möjlighet att utföra sin fulla repertoar av naturliga beteenden. Sömn är lika viktigt för djur som för människor. Därför får Rekos kycklingar minst 8 timmar sammanhängande mörkertid att vila ut sig på varje natt.

Djuren får tillsyn av kunniga lantbrukare minst två gånger/dag. Då kontrolleras att det finns foder och vatten, samt att djuren mår bra. Noteringar över detta för i en journal som förvaras i stallet. I slutet av varje uppfödningsperiod utförs en välfärdskontroll av djuren.

2. Foder

Rekos kycklingar äter ett KRAV-märkt ekologiskt foder som är särskilt anpassat efter kycklingarnas näringsbehov. I rastgården får kycklingarna möjlighet att beta av gräs och växtligheter samt picka och krafsa efter frön och insekter. När inte naturen kan erbjuda gräs att beta, får kycklingarna fri tillgång till grovfoder (hö, ensilage, rotfrukter).

3. Lastning och Transport

Efter 66 dagar är det dags att samla in djuren och transportera dem till slakteriet. Detta är av naturliga skäl ett känsligt moment i djurens liv och Reko arbetar aktivt för att minska stressen vid transport och slakt. Vid lastningen dämpas belysningen, vilket har en lugnande effekt på djuren. Varje kyckling lyfts varsamt med en tvåhandsfattning runt kroppen och placeras försiktigt i en transportlåda. Lastbilen är godkänd för djurtransport och chauffören är speciellt utbildad för att transportera kycklingar. Reko har kortare transporttider än vad KRAV och rådande djurskyddslag tillåter.

4. Slakt

Slakteriet är ett familjeägt, småskaligt slakteri där djuren hanteras i enlighet med KRAVs regler. Väntetiden på slakteriet är beräknat till det minimala och varje kyckling hanteras varsamt med två händer fram till bedövningen.