Växthus

 

År 2010 byggde vi vårt växthus som har en odlingsyta på 1410 m2. Växthuset är av multispan-typ med dubbel plastfolie i väggar och tak för bästa isolering men ändå god ljusgenomsläpplighet. Den totala växthusytan på drygt 2000 m2 innefattar odlingsyta, packutrymme, teknikutrymmen och ett lager för träflis. Träflisen, som till stor del kommer från egen skog, eldas i en biobränsle-panna för att värma växthuset och ge plantorna rätt klimat.

Tomat- och gurkplantorna växer i vår egen åkerjord. Då denna utgörs av tung lerjord har vi dock fått komplettera med en inköpt jord som har rätt sammansättning för de unga plantorna när de anländer till oss.

   Se bilder från byggåret 2010 här.

 

   Nedan följer lite bilder från gångna odlingssäsonger (klicka för förstoring):