Länkar

  

   För mer information om ekologiskt certifierad odling och djurhållning:

www.krav.se

   För information om livsmedelssäkerhet:

www.sigill.se

   För mer information om Basunda gårdsslakteri:

www.basunda.se

   För mer information om svenskt nötkött (detaljer mm):

www.svensktkott.se/om-kott/styckdetaljer/not/

   För mer information om ekoodlarna.se och odlarna.se:

www.ekoodlarna.se
www.odlarna.se