Om oss

216333-1020092641589-6819340-njpg.jpg

Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård drivs av Magnus och Carolina Webe på gården Ånestad Lillgård utanför Linköping. Familjen Webe består även av barnen Linus, Liam samt Amilia. År 2011 tog vi efternamnet Webe efter Carolinas släkt på farmoderns sida.

Ånestad Lillgård kom i familjen Johanssons ägo 1943, då Magnus farfar köpte gården och flytten gick från gården Flistad Brunn utanför Berg. Anledningen till flytten var, förutom en något större areal, att Ånestad Lillgård hade väl tilltagna ekonomibyggnader och en bättre sammansättning av åkermark, betesmark och skog jämfört med Flistad Brunn. 1955 tog Magnus far Bengt Johansson över driften och drev gården fram till 1999 med inriktning mot spannmålsodling och smågrisproduktion. Bengt började ställa om växtodling och djurhållning från konventionell till ekologisk produktion redan 1996.

1999 tog Magnus över driften. Bengt bor, tillsammans med sin fru Lilian, kvar på gården och är fortfarande idag delvis aktiv i verksamheten. Under tio år drevs lantbruket vid sidan av Magnus arbete inom flygindustrin i Linköping. 2009 slutade han tjänsten utanför gården och började se sig om efter en kompletterande verksamhet inom gårdens ramar. Carolina föreslog då ekologisk växthustomat i mindre skala för försäljning hemma på gården. Prima ekologiska produkter, lokalt producerade, direkt till kund var konceptet. Växthus-projektet växte en aning under resans gång och Carolina kom att bli mer aktiv i verksamheten i och med tomatodlingen. Carolina har även arbete och studier på universitetssjukhuset i Linköping som kombineras med gårdens verksamhet.